Drammen Pride 2019

Hei!

Pride i Drammen arrangeres for aller første gang helgen 16.–18. august 2019. Hold av hele helgen!

Program kommer. Følg med!

Lik og følg oss på på facebook!

Drammen Pride skal være en folkefest, og en feiring av skeiv kjærlighet, mangfold og livsglede.

En festival for skeive (og familie, venner og andre støttespillere )

Drammen Pride er en festival av og for skeive. Men, festivalen er også til for venner av skeive, familie og alle som er stolte støttespillere. Er du for åpenhet, mangfold og et raust samfunn? Er du mot homofobi, diskriminering, rasisme og annet gufs, da vil vi ha deg med i parade, på fest, til å lære av foredragene og debattene – kort sagt – til å delta på alle de ulike arrangement som blir satt på programmet (som vil bli annonsert).

Pride handler om at det skal være plass til alle typer mennesker i samfunnet, uansett hvem du elsker eller hvem du er. Pride handler om å bekjempe fordommer og diskriminering.

Gjennom pride tar vi plass og synliggjør at vi eksisterer. Gjennom pride viser vi hele verden at vi er stolte av hvem vi er, uavhengig seksualitet, kjønn eller kjønnsuttrykk – om folk er lesbiske, homofile, bi/pan eller transfolk (lhbt). Og venner, familie og andre støttespillere står opp for et inkluderende samfunn.

Drammen Pride – en festival av FRI

FRI er arrangøren bak mange av pridefestivalene i Norge, og FRI Oslo og Akershus, som etter alt å dømme blir FRI Oslo og Viken i 2020, arbeider nå sammen med en komité sammensatt av Drammensere som skal lage tidenes første pridefestival i Drammen i 2019.

Støtt frivilligheten som lager den viktigste festivalen i Drammen – bli medlem i FRI.

Støtt frivilligheten som driver Drammen Pride! Bli medlem i FRI Oslo og Akershus - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

FRI OA jobber for at alle folk som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet – lesbiske, homofile, bi/pan, trans- og queerpersoners liv – skal kunne leves best mulig.

Stå opp for mangfold, pride og frihet. Si nei til rasisme, diskriminering og hat. Ingen er fri før alle er fri. Derfor lager vi pride.

Historie som tema

I 2019 er det 50 år siden Stonewall-opprøret i New York, et opprør som av mange regnes som starten på den moderne skeive rettighetskampen. Derfor er historie tema for FRIs pride-festivaler i 2019.

Historie handler om kunnskap om hva som har skjedd, kampene vi har tatt i vår mangfoldige skeive bevegelse, om våre nederlag og alle vi har mistet. Om alt som har formet oss. Historie handler om at våre skeive rettigheter er framkjempet, men også at disse må forsvares og utvides på flere områder. Kampen er aldri over. 

Lik og følg pride i Drammnen på facebook!