Strømsø kirke

Tordenskiolds gate 58A, 3017 Drammen

Strømsø kirke, opprinnelig Hellige Kors kirke, er en korskirke i tømmer fra 1667 Den er sognekirke i Strømsø sogn i Drammen kommune, Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Drammen prosti i Tunsberg bispedømme. Byggverket er i tre og har 920 sitteplasser

Arrangement på denne lokasjonen

Ingen arrangement