Skeiv Fagdag DEL 1 - Rosa Kompetanse

fre12aug13:45fre15:30Skeiv Fagdag DEL 1 - Rosa KompetanseDrammensbiblioteket13:45 - 15:30 Billettpris Gratis inngang Aldersgrense Alle

Arrangementsdetaljer

Første del av Skeiv Fagdag handler om det å være skeiv i møtet med det offentlige. Her får ansatte ved blant annet skoler og helsetjenester muligheten til å lære med om hvordan tilrettelegge for skeive i hverdagen, både blant barn, voksne og eldre.

Foredraget fra Rosa Kompetanse blir innledet med en kort informasjon fra Fosterhjemstjenesten.

Kl 13:45-14:00 Info fra Fosterhjemstjenesten

Kl 14:00-15:30 Rosa Kompetanse 

Kl 16:00-18:00 Fagdag DEL 2

Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb. Vi søker å bekrefte og forsterke inkluderende praksis og legge til rette for gode refleksjonsprosesser hos kollegiet som kan leve videre etter endt kurs. Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet i sin arbeidshverdag og slik skape gode møter mellom mennesker.

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Mer

Billettpris

Gratis inngang