Foredrag med PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens)

fre12aug16:00fre17:00Foredrag med PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens)Drammensbiblioteket16:00 - 17:00 Billettpris Gratis inngang Aldersgrense Familiearrangement

Arrangementsdetaljer

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. PKI har som formål å jobbe for en helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle med kjønnsinkongruens.
Vårt mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller andre diagnoser. Vi vil jobbe for et helsetilbud som er desentralisert og basert på medbestemmelse, respekt og internasjonal forskning.

1) Status på helsetilbudet for transpersoner per dags dato. Hva funker? Hva mangler? Hva skjer med desentraliseringen som skulle starte i 2018? Hva var greia med HKS?
2) Kompetansemangel i (primær-)helsetjenesten; en de facto reservasjonsrett mot trans pasienter.
3) Rasismen og abelismen i den binære kjønnsmodellen.

Mer

Billettpris

Gratis inngang