Drammen Pride, Buskeruds største Pride-arrangement, feiret i dag vår overgang til å bli en selvstendig forening og medlemsorganisasjon.

Tidligere var Drammen Pride et prosjekt under organisasjonen  FRI Oslo og Viken. Den nye statusen som selvstendig organisasjon gir Drammen Pride en unik mulighet til å vokse og utvikle seg ytterligere. Vi vil fortsette å være en del av FRI-familien. 

Drammen Pride har vært en stolt representant for mangfold og inkludering i drammensregionen siden etableringen i 2019. Som en selvstendig organisasjon vil vi fortsette å organisere den årlige Drammen Pride-festivalen, som i år er satt til 10.-13. august. Arrangementet har etablert seg som en viktig lokal møteplass i kampen for antidiskriminering, likestilling og rettferdighet for LHBTQIA+-samfunnet.

Bilde av komiteen i Drammen Pride som feiret stilftelsen av egen forening med kake.

Med den kommende oppløsningen av Viken fylke i 2024 og dermed en forestående oppløsning av FRI Oslo og Viken, tar Drammen Pride initiativ til å etablere FRI Buskerud. Vi vil invitere andre Pride-arrangementer i fylket til dialog og samarbeid, med sikte på å bygge et sterkt og aktivt nettverk som støtter antidiskriminerende verdier i hele det nye fylket.

Drammen Pride oppfordrer alle interesserte, både enkeltpersoner og organisasjoner, til å delta i feiringen av mangfold og kjærlighet under årets Pride-arrangement. Sammen kan vi skape et mer inkluderende samfunn der alle føler seg trygge og akseptert for den de er.