Om oss

Drammen Pride-komiteen består per tid av følgende folk fra Drammen og omegn:

Bakerst fra venstre: Arild Balog, Zaira Lo Monaco, Marianne Holmquist, Øyvind Lundberg Nilsen og Brita Brekke (FRI Oslo og Akershus-leder). Foran fra venstre: Kathrine Veland, Egil J. Bye og Amandus Furuvold.
Bakerst fra venstre: Arild Balog, Zaira Lo Monaco, Marianne Holmquist, Øyvind Lundberg Nilsen og Brita Brekke (FRI Oslo og Akershus-leder). Foran fra venstre: Kathrine Veland, Egil J. Bye og Amandus Furuvold.

Komiteen er formelt sett organisert som en aktivitetsgruppe i FRI Oslo og Akershus (FRI OA), som etter alt å dømme blir FRI Oslo og Viken i 2020.

Komiteen er i oppstartsfasen og vil gjerne ha kontakt med privatpersoner, organisasjonslivet, næringslivet og andre aktører i Drammen som ønsker å bidra til tidenes første Drammen Pride.

Det jobbes tid med programmet for festivalen, og informasjon om de ulike programpunktene annonseres etter hvert.

Vil du bidra, lage et arrangement, bli med som partner eller noe annet i løpet av festivalhelgen – fra fredag 16. august til søndag 18. august? Ta kontakt med oss på e-post: hei@drammenpride.no.