Drammen Pride 2021

Drammen Pride 2021: Vil du være med og arrangere?

I 2021 vet vi ennå ikke hvordan festivalen vil se ut. Men, vi legger likevel ulike planer, som kan iverksettes om det hele går rett vei med korona-situasjonen. Vi fortjener alle en pridefeiring av rang snart og håper at det blir Drammen Pride 2021 i midten av august.

Noen minner fra Drammen Pride 2019 og 2020:

Vi trenger deg i 2021 – festival i august

Drammen Pride-komiteen består av folk fra Drammen og omegn, og alle involverte jobber frivillig med festivalen. Drammen Pride er del av FRI Oslo og Viken og FRI OV-kontoret bistår i arbeidet med de tingene som komiteen trenger bistand til. Drammen Pride-komiteen er likevel autonome og lager festivalen i elvebyen ut i fra selvstendige valg.

Nå skal Drammen Pride-komiteen utvide og det søkes engasjerte folk. Folk som kan bidra med ulike ting og som vil være med å lede arbeidet videre.

Det er mange ulike oppgaver vi trenger folk til å løse i planleggingsarbeidet: 

Arrangere debatter

– Foreslår temaer for debatt(er) under Pride til komiteen.
– Kontakter politikere, innledere, ordstyrer til debatt.
– Sette sammen debattprogrammet.
– Er kontaktperson i komiteen for bidragsytere.


Frivilligkoordinator-team

– Rekruttering.
– Mobilisering.
– Vaktlister.
– Oppfølging- og sosialt ansvar for de frivillige.


Kommunikasjons-team

– Drift av nettsiden www.drammenpride.no.
– Ansvarlig for sosiale medier.
– Annen kommunikasjon med publikum – informasjon om Drammen Pride.


Booking og kultur-team

– Foreslår artister og kulturelt program til komiteen sammen med kulturansvarlig.
– Være med å bistå i kontakt med artister.
– Skrive avtaler med artister.
– Være med å setter sammen kulturelt program.


Marked

– Kontaktperson for kommersielle samarbeidspartnere.
– Ansvarlig for bakgrunnssjekk av bedrifter.
– Ansvarlig for avtaleinngåelse om sponsorat.


Økonomi

– Fører løpende regnskap og årsregnskap.
– Skriver og leverer søknader om økonomisk støtte.
– Lager budsjettforslag sammen med styret.
– Ser til at budsjettet blir fulgt opp.


Komitémedlem

– Forventes å løse forefallende oppgaver i komiteen.
– Er med på saksbehandling og beslutninger i komiteens møter.
– Representerer Drammen Pride gjennom hele året.
– Forplikter seg til praktiske og administrative oppgaver under gjennomføring av festival.

Kan du være med å bidra på noen av punktene over? Og er gira på å lage Drammens viktigste festival? Da vil vi veldig gjerne møte deg!  

Ta kontakt med oss på hei@drammenpride.no, så avtaler vi et møte på telefon, internett eller fysisk, ut i fra hva gjeldende korona-tiltak tillater.