Bli med som frivillig i Drammen Pride

Bli frivillig i Drammen Pride og du får være med å arrangere det vi mener er Drammens viktigste og fineste festival!

Hva vi tilbyr

Som frivillig er du med på å lage en festival som er viktig, som betyr mye for mange ulike mennesker. 

Som frivillig i Drammen Pride er du med på å skape et arrangement som bidrar til et mer åpent og mangfoldig samfunn – for unge og for eldre, for skeive som for streite. Som frivillig er du med på å skape en festival som spres kjærlighet og livsglede.

Les mer om hvorfor vi arrangerer Drammen Pride!

Hvem kan bli frivillige i Drammen Pride?

► Du er 18 år eller mer.  

► Skal du bidra frivillig er det fordelaktig at du bor i Drammen fast, bor i nærheten av Drammen og kan reise til Drammen for egen maskin, eller kan kan skaffe deg tak over hodet i Drammen under gjennomføring på egenhånd.

► Du støtter vårt mål – et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

Ekstra ansvar og mer moro?

Vi søker hele tiden nye folk til Drammen Pride-komiteen – som jobber året rundt med planlegging.

Send en mail til hei@drammenpride.no for mer info.

X