Reglement for standplass i Pride Park

Til info

  • Lydanlegg/mikrofon kan dessverre ikke tillates
  • Utdeling av popcorn/sukkerspinn er ikke tillatt
  • Utdeling av kaffe, vafler etc er tillatt.

Søker må selv sørge for telt og alt nødvendig utstyr. Søker plikter å fjerne alt avfall (hver dag) og kaste dette i utplasserte beholdere. Søker står selv ansvarlig for utstyr. Festivalen dekker ikke tap eller skade på medbragt utstyr.

For priser se lenger ned på siden.

Renovasjon

Vi oppfordrer alle til å ha søppelbøtter godt synlig ved sin stand. Søppel fra egen stand fjernes hver dag av ansvarlig leietaker. Tenk miljø/bærekraft i forhold til hva dere deler ut på deres stand (miljømerket papir/emballasje, unngå unødvendige give-aways i plast e.l, bruk av QR koder/digitale løsninger osv.)

Markedsmateriell/ Reklame / Plakater:

  • Logoer og annet som trengs for å identifisere standen er ok.
  • Det er lov til å dele ut brosjyrer, pamfletter og annet materiell på standen. Det skal ikke vandres rundt på festivalområdet å dele ut materiell fra standen.
  • Frivillige organisasjoner med skeivt tema, bes ta med informative plakater og flyers til stands.
  • Aktiv medlemsverving ut fra stand i festivalområdet er ikke tillatt, om folk henvender seg til standen og ønsker å bli medlem er selvsagt dette ok.
    Brudd på dette medfører at standen pakkes ned umiddelbart.

Nattevakthold

Arrangør har generelt tilsyn i sentrum gjennom nettene, men våre vakter kan ikke være alle steder samtidig. Arrangør tar ikke ansvar for verdier på deres stand. Dette må fjernes fra stand hver kveld eller låses inn på forsvarlig vis. Dere er selv ansvarlig for egen forsikring av deres gjenstander.

Priser og standplasstørrelse

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner står gratis. Det er i utgangspunktet planlagt 3x3m plass til frivillige organisasjoner, men det er mulig å søke om større plass hvis dette er nødvendig.

Frivillige organisasjoner må likevel melde seg på for å få plass, se søknadsskjema.

Politiske partier

Politiske partier får standplass på 3x3m og fastpris på kr 2500,- +mva

Bedrifter og kommersielle aktører

Bedrifter og kommersielle aktører betaler etter ønsket størrelse på standplass.

Priser etter standplasstørrelse (mva kommer i tillegg):

A: 1 stk 3 x 3 meter kr. 15.500,- 

B: 1 stk 3 x 6 meter kr. 18.500,- 

C: 1 stk 3 x 9 meter kr. 24.500,- 

Standplass med egen truck/vogn:

A: 1 stk inntil 6 meter kr 17.000,-

B: 1 stk inntil 9 meter kr 20.500,- 

Spørsmål

Hvis det er noe du lurer på send en e-post til vår leder Angelica Bråten: angelica@drammenpride.no