Dagen før pride-start: Hvor skeiv er retten?

Politisk nestleder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og advokat Halvor Frihagen holder foredraget “Hvor skeiv er retten?”, hos advokatfirmaet Svensson Nøkleby i forbindelse med Drammen Pride 2019.

Halvor Frihagen snakker i dette foredraget om noen av de spesielle problemstillingene som reiser seg for lhbt-personer i familie- og arveretten og andre rettsområder. Han kommer blant annet inn på hvordan man kan bli foreldre, hvordan jussen håndterer det når transpersoner er eller blir foreldre, noen arverettslige spørsmål og hvordan man kan sikre at det er de man selv mener er de nærmeste som regnes som nærmeste pårørende ved sykdom og dødsfall.

Politisk nestleder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og advokat Halvor Frihagen, holder foredraget “Hvor skeiv er retten?” hos advokatfirmaet Svensson Nøkleby.

Dagen før pride-start: Hvor skeiv er retten?

Dato: Torsdag 15. august.
Tid: 17:00 – 18:30.
Sted: Svensson Nøkleby.
Adresse: Nedre Storgate 19, Drammen.
Inngang: Gratis (påmelding kreves).
Påmeldingsfrist: 12.08.2019.